Møte/dok

I samband med verneprosessen er det gjennomført ei rekke møter og synfaringar. I tillegg har det kome inn ei rekke dokument i høyringsprosessen.

Her er ei opplisting av referat og høyringsdokument knytt til verneprosessen.