Artikkelarkiv

Hvor skal søknader om dispensasjoner sendes?

Det er nå nasjonalparkstyret for Breheimen som er vedtaksmyndighet for saker i Breheimen nasjonalpark med tilliggende mindre verneområder. Det skal ansettes to nasjonalparkforvaltere som skal utgjøre sekretariat for styret.

Test

Nasjonalpark-styret for Breheimen er konstituert

Nasjonalparkstyret for Breheimen hadde konstituerande møte i Leikanger 19. januar. Styret har frå og med denne dato forvaltningsmyndigheita for Breheimen nasjonalpark og tilliggjande verneområde.

Forvaltnings-plan for Breheimen er sendt til DN

Fylkesmennene i Oppland og Sogn og Fjordane har sendt framlegg til forvaltningsplan for verneområda i Breheimen til fagleg gjennomgang i Direktoratet for naturforvaltning.

Vernevedtak og oppstart av arbeid med forvaltningsplan

Grunneigarar, organisasjonar og andre har blitt orientert om vernevedtaket i Breheimen i eige brev.

Regjerings-topper åpnet Breheimen

Aldri har så mange topper fra regjeringen vært samlet for å markere vernet av så mange topper tidligere, sa statsminister Jens Stoltenberg da han åpnet Breheimen 14. august 2009. Fylkesmannen koordinerte arrangementene.

Velkomen til offisiell opning av Breheimen nasjonalpark!

Den offisielle opninga av Breheimen nasjonalpark skjer 14. og 15. august 2009. Kulturinnslaga står mellom anna trompetist Ole Edvard Antonsen og fiolinist Martine Lund Hoel for, politikken blir det statsminister Jens Stoltenberg og tre av hans regjeringskollegar som står for. Opninga vert markert i alle dei 3 kommunane: Luster, Lom og Skjåk. Arrangementa er opne for alle.

Breheimen nasjonalpark opprettet

Den første nasjonalparken etter ny naturmangfoldlov ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Breheimen nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder og naturreservat i fylkene Oppland og Sogn og Fjordane er den 32. nasjonalparken på fastlandet i Norge.