Hvor skal søknader om dispensasjoner sendes?

Det er nå nasjonalparkstyret for Breheimen som er vedtaksmyndighet for saker i Breheimen nasjonalpark med tilliggende mindre verneområder. Det skal ansettes to nasjonalparkforvaltere som skal utgjøre sekretariat for styret.

Fram til nasjonalparkforvaltere er på plass er det Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som legger fram saker for nasjonalparkstyret. 

Søknader om dispensasjon fra verneforskriftene for verneområdene i Breheimen sendes til Fylkesmannen i Oppland eller Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, avhengig av hvor søknaden gjelder.