Regjerings-topper åpnet Breheimen

Aldri har så mange topper fra regjeringen vært samlet for å markere vernet av så mange topper tidligere, sa statsminister Jens Stoltenberg da han åpnet Breheimen 14. august 2009. Fylkesmannen koordinerte arrangementene.

Det var åpningsarrangement i tre kommuner. Hovedarrangementet var på Sota sæter i Skjåk. Fylkesmann Krisitn Hille Valla var konferansier under dette arrangementet, og minnet om at med Breheimen er den siste av de store fjell-nasjonalparkene en realitet.

Hun sa videre: -Den realiteten innebærer at lokale myndigheter skal forvalte nasjonale og internasjonale verdier. Dette er lokalsamfunn og storsamfunn enige om at er en fornuftig løsning.

Stortingets vedtak i nasjonalparkmeldingen fra 16 år tilbake er i ferd med å bli oppfylt.

Breheimen nasjonalpark er Opplands sjuende, og Skjåks andre. Breheimenvedtaket omfatter mer enn 1800 kvadratkilometer – og det spesielle er at av dette er om lag en firedel statlig grunn og tre firedeler privat grunn. Dette gjør Breheimenvernet spesielt utfordrende her i Skjåk.

Martine Lund Hoel holdt morgenkonsert på Mefjellet

Martine Lund Hoel holdt morgenkonsert på Mefjellet - nesten i minusgrader....

Christian Sulheim og fylkesmann Kristin Hille Valla under festmiddagen

Christian Sulheim og fylkesmann Kristin Hille Valla koste seg i hverandres selskap under festmiddagen.