Vernevedtak og oppstart av arbeid med forvaltningsplan

Grunneigarar, organisasjonar og andre har blitt orientert om vernevedtaket i Breheimen i eige brev.

I lenkefeltet i denne artikkelen finn du aktuelle dokument om vernet saman med melding om oppstart av vidare arbeid med forvaltningsplan.