Nyheter

Nye tema i Fylkesatlas

I løpet av våren er det publisert ei rekke nye tema i Fylkesatlas. 

Les mer

Oppdelte dybdedata

No kan du skru av og på dybdekontur og kystkontur med meir i Fylkesatlas. Dette er særs nyttig over ortofoto frå Norge i bilder.

Les mer

Driftevegane gjennom Sogn og Fjordane

Ein drifteveg er ein veg eller ei transportåre der folk (driftekarar) gjekk med krøtera/dyra sine når dei skulle gjennomføre kjøp og sal av fe. I samband med eit prosjekt frå 2003 i regi av Sogn og Fjordane fylkeskommune vart mange av driftevegane gjennom Sogn og Fjordane gått opp. Desse hovuddriftevegane er no digitalisert og gjort tilgjengeleg på Fylkesatlas under Kultur og Historie.

Les mer

Følg oss på Facebook!

Abonner på nyhende

Du kan abonnere på nyhende om Fylkesatlas og få dei tilsendt på e-post.

Abonner på nyhende