Nyheter

Nytt etter oppgradering

Fylkesatlas fekk ei oppgradering 27nde juni med mellom anna utbetringar for eigne teikna objekt og fleire filtreringsmoglegheiter på tabell.

Les mer

Nye tema i Fylkesatlas

I løpet av våren er det publisert ei rekke nye tema i Fylkesatlas. 

Les mer

Oppdelte dybdedata

No kan du skru av og på dybdekontur og kystkontur med meir i Fylkesatlas. Dette er særs nyttig over ortofoto frå Norge i bilder.

Les mer

Følg oss på Facebook!

Abonner på nyhende

Du kan abonnere på nyhende om Fylkesatlas og få dei tilsendt på e-post.

Abonner på nyhende