Nyheter

Arealplan i Fylkesatlas

Kartverket sin sentrale arealplanbase for vedtekne planar er no mogleg og sjå i Fylkesatlas. Dette er planar innsendt av kommunane. Alle planar ligg ikkje i denne tenesta, du må framleis sjekke tenester frå kommunane og heimesida deira for å sjå alle gjeldande planar og planar på høring.

Les mer

Har identifisert verneverdig Vestlandsnatur

Fylkesmannen i Vestland har identifisert 98 område av spesielt stor verneverdi med tanke på seinare supplerande vern av natur i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Les mer

Nyhende i Fylkesatlas

No kan du bruke opplasta filer i MineData fleire stader enn tidlegare. Det er lagt inn Marine grunnkart for deler av kysten og geometrien vert no sjekka før ein får lagre flater i digitaliseringstema.

Les mer

Følg oss på Facebook!

Abonner på nyhende

Du kan abonnere på nyhende om Fylkesatlas og få dei tilsendt på e-post.

Abonner på nyhende