Nyheter

Ustabile tenester frå Miljødirektoratet i 22-25 juni

"I perioden 22. juni til 25. juni 2017 skal Miljødirektoratet gjøre større endringer i sin IKT-infrastruktur. Dette vil medføre at våre karttjenester kan være ustabile i denne perioden. Vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre brukere."

Les mer

DOK i Fylkesatlas

Det offentlege kartgrunnlaget (DOK) er offentlege geodata som skal gi eit naudsynt geografisk informasjonsgrunnlag for oppgåver etter plan- og bygningslova. No har alle tema som hører inn under DOK fått dette med seg først i namnet i Fylkesatlas. Og nokre namn er endra for å følgje namnsetjinga til DOK.

Les mer

Nedlasting og filtrering i Fylkesatlas

No kan du få laste ned kartdata sjølv frå Fylkesatlas i ulike format. Vi har også sett opp muligheiter for å filtrere nokre av dei store datasetta våre. Det vil kome meir data som kan lastast ned og filtrerast etterkvart.

Les mer

Følg oss på Facebook!

Abonner på nyhende

Du kan abonnere på nyhende om Fylkesatlas og få dei tilsendt på e-post.

Abonner på nyhende