Nyheter

Bakgrunnskart

Vi har no lagt til tre bakgrunnskart frå Geodata som du kan bruke ved feilmelding i bakgrunnskartet.

Les mer

Sommarnytt 2020

På nokre tema kan du setje på tekst i kartet sjølv no. Vi har eit nytt koordinatsysem i fylkesatlas og du kan også legge på rutenett på utskrift. I tillegg er det ei rekke nye tema som helseføretak, skular og SEFRAK for Vestland med fleire.

Les mer

Vegskildring ute av drift

Vi har fjerna vegskildring funksjonen frå fylkesatlas då Vegvesenet diverre har stoppa denne tenesta.

Les mer

Følg oss på Facebook!

Abonner på nyhende

Du kan abonnere på nyhende om Fylkesatlas og få dei tilsendt på e-post.

Abonner på nyhende