Nyheter

DOK i Fylkesatlas

Det offentlege kartgrunnlaget (DOK) er offentlege geodata som skal gi eit naudsynt geografisk informasjonsgrunnlag for oppgåver etter plan- og bygningslova. No har alle tema som hører inn under DOK fått dette med seg først i namnet i Fylkesatlas. Og nokre namn er endra for å følgje namnsetjinga til DOK.

Les mer

Nedlasting og filtrering i Fylkesatlas

No kan du få laste ned kartdata sjølv frå Fylkesatlas i ulike format. Vi har også sett opp muligheiter for å filtrere nokre av dei store datasetta våre. Det vil kome meir data som kan lastast ned og filtrerast etterkvart.

Les mer

Kart over klimasoner for frukt og bær

Lokalklima er no kartfesta. Ved å samle informasjon på kart, har Fylkesmannen funne fram til dei areala i Sogn og Fjordane som er best eigna for dyrking av frukt og bær. 

Les mer

Følg oss på Facebook!

Abonner på nyhende

Du kan abonnere på nyhende om Fylkesatlas og få dei tilsendt på e-post.

Abonner på nyhende