Facebook | Twitter Skriv ut

Fylkesvegnett

Frå 2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for det ørige riksvegnettet i Sogn og Fjordane med unntak av rv 13 over Vikafjellet og rv 55 frå Hella til Sogndal. Desse vegstrekningane er riksveg og eit statleg ansvar.

Fylkeskommunen har inngått rammeavtale med Statens vegvesen om arbeidsdelinga mellom fylkeskommunen og vegvesenet. Etter denne avtalen vil Statens vegvesen framleis vere fylkeskommunen sitt utøvande organ på fylkesvegnettet.

Teiknforklaring til fylkesvegnettverk

Teiknforklaring til fylkesvegnettverk


Publisert: 25.03.2015 Sist endra: 25.03.2015