Nyhende

Nytt etter oppgradering

Fylkesatlas fekk ei oppgradering 27nde juni med mellom anna utbetringar for eigne teikna objekt og fleire filtreringsmoglegheiter på tabell.

Les mer

Nye tema i Fylkesatlas

I løpet av våren er det publisert ei rekke nye tema i Fylkesatlas. 

Les mer

Oppdelte dybdedata

No kan du skru av og på dybdekontur og kystkontur med meir i Fylkesatlas. Dette er særs nyttig over ortofoto frå Norge i bilder.

Les mer

Driftevegane gjennom Sogn og Fjordane

Ein drifteveg er ein veg eller ei transportåre der folk (driftekarar) gjekk med krøtera/dyra sine når dei skulle gjennomføre kjøp og sal av fe. I samband med eit prosjekt frå 2003 i regi av Sogn og Fjordane fylkeskommune vart mange av driftevegane gjennom Sogn og Fjordane gått opp. Desse hovuddriftevegane er no digitalisert og gjort tilgjengeleg på Fylkesatlas under Kultur og Historie.

Les mer

Arealplan nytt i Fylkesatlas

Det skal no vera lettare og skilje mellom arealplanar frå kommunane som ligg i den nasjonale basen frå Kartverket og dei som kjem rett frå dei ulike kartløysingane til kommunane.

Les mer

30 min nedetid for Fylkesatlas onsdag morgon

Vi får ei oppgradering av Fylkesatlas onsdag 13 mars frå 8:30 til 9:00

Les mer

Arealplan i Fylkesatlas

Kartverket sin sentrale arealplanbase for vedtekne planar er no mogleg og sjå i Fylkesatlas. Dette er planar innsendt av kommunane. Alle planar ligg ikkje i denne tenesta, du må framleis sjekke tenester frå kommunane og heimesida deira for å sjå alle gjeldande planar og planar på høring.

Les mer

Har identifisert verneverdig Vestlandsnatur

Fylkesmannen i Vestland har identifisert 98 område av spesielt stor verneverdi med tanke på seinare supplerande vern av natur i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Les mer

Nyhende i Fylkesatlas

No kan du bruke opplasta filer i MineData fleire stader enn tidlegare. Det er lagt inn Marine grunnkart for deler av kysten og geometrien vert no sjekka før ein får lagre flater i digitaliseringstema.

Les mer

22 jan nedetid grunna oppgradering

Frå kl 9 tysdag 22 jan vert det truleg 30-60 minutt nedetid for Fylkesatlas grunna ei oppgradering.

Les mer