Nyhende

Nyhende i Fylkesatlas

Førre veke fekk vi ein ny versjon av Fylkesatlas. Grid, kompassrose og måle lengde (på ein lettare måte) er høgdepunkta.

Les mer

Ustabile tenester frå Miljødirektoratet i 22-25 juni

"I perioden 22. juni til 25. juni 2017 skal Miljødirektoratet gjøre større endringer i sin IKT-infrastruktur. Dette vil medføre at våre karttjenester kan være ustabile i denne perioden. Vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre brukere."

Les mer

DOK i Fylkesatlas

Det offentlege kartgrunnlaget (DOK) er offentlege geodata som skal gi eit naudsynt geografisk informasjonsgrunnlag for oppgåver etter plan- og bygningslova. No har alle tema som hører inn under DOK fått dette med seg først i namnet i Fylkesatlas. Og nokre namn er endra for å følgje namnsetjinga til DOK.

Les mer

Nedlasting og filtrering i Fylkesatlas

No kan du få laste ned kartdata sjølv frå Fylkesatlas i ulike format. Vi har også sett opp muligheiter for å filtrere nokre av dei store datasetta våre. Det vil kome meir data som kan lastast ned og filtrerast etterkvart.

Les mer

Kart over klimasoner for frukt og bær

Lokalklima er no kartfesta. Ved å samle informasjon på kart, har Fylkesmannen funne fram til dei areala i Sogn og Fjordane som er best eigna for dyrking av frukt og bær. 

Les mer

No kan du sjå bratthetskart i Fylkesatlas

NVE har lagt ut bratthets kart for snøskred og jordskred i sitt NVE atlas. Dette kan du no også sjå i Fylkesatlas.

Les mer

Lurer du på kor næraste bibliotek er?

No har Fylkesbiblioteke bruk Fylkesatlas til å plasser alle biblioteke i fylket på kartet

Les mer

Sikkert Fylkesatlas

På Fylkeatlas er det implementert eit SSL-sertifikat, som medfører at brukarane våre no surfar på "sikre linjer". I tillegg til tryggleiksdimensjonen vil https-protokollen innfri kriterier som rangerer nettstaden hjå til dømes google og andre søkjemotorar.

Les mer

Dynamisk vær i Fylkesatlas med meir

Dynamisk vind og nedbør for dei neste 66 timane er no på plass i Fylkesatlas! Filtrering i tabellar er også nytt i tillegg til oversiktskart ved utskrift!

Les mer

Backupkart

Bakgrunnskarta i Fylkesatlas har diverre vore ustabile frå Kartverket i ein periode. Vi har no fått lagt inn kart lokalt på server som heiter 'Backupkart' og ligg som nr 2 i lista.

Les mer