Nyhende

Gamle Fylkesatlas lever ikkje lenger

Etter over 1 år med nytt Fylkesatlas legg vi no ned den gamle versjonen.

Les mer

Betre sjøkart

Sjøkart er no raskare og inneheld meir detaljar enn før. Merk at dette ikkje er elektroniske sjøkart for navigasjon.

Les mer

Fylkesatlas vil vere ustabilt frå 8-11 i dag 21.6.2016

Fylkesatlas kan vere ustabilt mellom 8 - 11 i dag.

Les mer

Nyhende i Fylkesatlas

Norge i bilder i ny drakt i Fylkesatlas. Ny knapp: 'Finn innhald ved å teikne ei flate'.

Les mer

Nedetid 10. juni

Grunna endringar i Kartverket si teneste for Norge i bilder får vi ei oppgradering av Fylkesatlas mellom kl. 8 og 12 fredag 10. juni. Tenestesta vil vera ustabil i denne perioden.

Les mer

Nedetid 2. mai!

Mandag 2. mai mellom 15 og 17 vert det nedetid for Fylkesatlas då vi får ei oppgradering!

Les mer

Nedetid 21.april!

Torsdag 21. april mellom 14 og 16 vert det nedetid for Fylkesatlas då vi får ei oppgradering!

Les mer

Nyhende i Fylkesatlas!

Søk er no avgrensa til stad og adresse som standard. Målestokklinjal ligg fast i kartet og vi har 5 nye tilpassa utskriftsmalar!

Les mer

Nedetid!

Tysdag 2. februar mellom 18 og 21 vert det nedetid for Fylkesatlas då vi får ei oppgradering!

Les mer

Kartlegg universell utforming

Anlegg for fysisk aktivitet bør vere tilgjengeleg for alle. No har fylkeskommunen kartlagt tilgjenge til 24 badeplassar og 20 skianlegg i fylket.

Les mer