Nyhende

Kulturlandskap med rapportar igjen

Kulturlandskap i kommunane areal og punkt er no lenka opp til rapportane for kvar kommune igjen!

Les mer

2 nye bakgrunnskart

No er endeleg N5 raster/økonomisk kartverk og enkelt kommunekart på plass igjen!

Les mer

Tannklinikkar

Lurer du på kor du finn tannklinikkane i Sogn og Fjordane eller kva telefonnummeret dit er?

Les mer

Utval/søk i matrikkel

No kan du teikne ei flate på kartet og få utval i matrikkelen eller nytte eit teikna objekt eller eit lokalt objekt frå eit temalag.

Les mer

Buffer i Fylkesatlas!

No er det mogleg å lage buffer på eigne teikna objekt eller lokale objekt i Fylkesatlas!

Les mer

Nedetid ved stor oppgradering

Onsdag 30.09.2015 skal det vera ei stor oppgradering av Fylkesatlas. Nedetid frå ca. kl 18 - 20

Les mer

N5 raster tilgjengeleg i Fylkesatlas

No kan du finne N5 raster og historisk N5 raster (økonomisk kartverk) i Fylkesatlas!

Les mer

Nye wms/wfs tenester

Skular, busshaldeplassar og ferjekaier kan du no hente som wms/wfs frå Fylkesatlas.

Les mer

No kan du sjå faktaark frå naturbasen igjen!

I det nye Fylkesatlas har vi ikkje sett faktaarka frå naturbasen, men no er dette på plass!

Les mer

Trafikkmeldingar i kart

Lurer du på om det er problem på vegstrekninga du skal køyre?

Les mer