Nyhende

Problem med Fylkesatlas i I.E. 9

Fylkesatlas fungerer ikkje bra i Internet Explorerer 9 eller eldre!

Les mer

Endra wms/wfs tenester

Etter omlegging til nytt Fylkesatlas er URL til wms/wfs tenester endra!

Les mer

Lansering av nytt Fylkesatlas

5 mai 2015 kjem Fylkesatlas i ny drakt!

Les mer