Facebook| Twitter Skriv ut

Arealplanar og nytt design

Arealplanar har ei ny inndeling. Designet på framsida er litt endra.

Arealplanar:

Det er endra litt på oppsettet for arealplanar. Det er viktig at du bruker pilene/nivå og opnar opp under. Dersom du skrur på alt tar det lang tid og laste og det vert kaos i kartet.

Vi håper at nytt oppsett gjer det lettare og finne fram. Vi vil gjerne ha tilbakemeldingar på dette!

Foto: fylkesatlas

Zoom inn i kartet og sett på rett plan frå rett kommune dersom du ikkje vil sjå på planar frå den nasjonale basen til Kartverket.

MERK: Det er diverre slik at ikkje alle planar i rett versjon kjem til den nasjonale basen endå. Difor er det best og bruke planar frå kommunane. Bergen kommune er eit unnatak.

Nytt design:

Fylkesatlas vart litt lysare no og vi har gjort høgre margen breiare for å få vist meir lange namn på tema.

Foto: fylkesatlas

 

Foto: fylkesatlas

Publisert 05.11.2020 Sist endra 05.11.2020


Kontaktpersonar

Tone Reinsnos Knutsen
Statsforvaltaren i Vestland

Max Koller
Vestland fylkeskommune

Abebe Girmay Adera
Vestland fylkeskommune

Jo Tore Kristoffersen
Vestland fylkeskommune

Alexander Guldbrandsøy Stadheim
Vestland fylkeskommune

e-post