Facebook| Twitter Skriv ut

Kommunegrenser 2020

Torsdag 3. oktober vart dei nye fylkes- og kommunegrensene frigjevne frå Kartverket. No kan du sjå dei i Fylkesatlas under 'Generell kartinformasjon' og 'Fylkesfakta/Kommunereform'.

Det ligg no ute to datasett med 'administrative grenser', både 2019 og 2020. Trykk på bilete under for å sjå dette i Fylkesatlas:

 

Du kan også sjå nye namn og alle nye kommunenummer i Fylkesatlas. Dette finn du både under 'Generell kartinformasjon' og under 'Fylkesfakta/Kommunereform'. Trykk på lenke på bilete for å sjå dette i Fylkesatlas:

Publisert 07.10.2019 Sist endra 07.10.2019