Facebook| Twitter Skriv ut

N5 raster tilgjengeleg i Fylkesatlas

No kan du finne N5 raster og historisk N5 raster (økonomisk kartverk) i Fylkesatlas!

N5 raster var eit bakgrunnskart i gamle Fylkesatlas, det ønskjer vi og få til i det nye også, men førebels er det eit vanleg temalag under kategorien 'Generell kartinformasjon.

N5 raster

N5 raster

Foto: Fylkesatlas

Det er også mogleg å sjå på historisk N5 raster. Dette finn du under kategorien 'Kultur og historie'. Dette kan ein med fordel sjå ilag med 'Historisk N5 raster - namn kartplate og år' for å finne ut når dette er ifrå då det kan variere.

Historisk N5

Historisk N5

Foto: Fylkesatlas

Publisert 28.07.2015 Sist endra 28.07.2015