Facebook| Twitter Skriv ut

Naturtypar i Norge frå 2019 no i Fylkesatlas

Naturtypar i Norge eller NiN data frå 2019 er no tilgjengeleg i fylkesatlas.

Mellom anna Lærdal og andre stader i fylket har no fått NiN data.

Her kan du lese meir om NiN data.

Døme frå Lærdal med NiN (Naturtypar i Noreg) data.

Du finn tema under:

Viktige naturområde og artar/Naturtypar/Naturtypar NiN

Publisert 04.05.2020 Sist endra 04.05.2020


Kontaktpersonar

Tone Reinsnos Knutsen
Statsforvaltaren i Vestland

Max Koller
Vestland fylkeskommune

Abebe Girmay Adera
Vestland fylkeskommune

Jo Tore Kristoffersen
Vestland fylkeskommune

Alexander Guldbrandsøy Stadheim
Vestland fylkeskommune

e-post