Facebook| Twitter Skriv ut

Nedetid 26 mars 2020

Grunna ei større oppgradering av fylkesatlas er det nedetid truleg heile dagen torsdag den 26. mars. Vi beklagar dette.

Under kjem det ei rekke dømer på andre kart du kan nytte denne dagen:

Norgeskart er eit kart du kan bruke denne dagen.

Vegkartet frå Vegvesenet

Arealplanar

Kommunekart


Nordhordalandskart

Nokre temakartportalar:

Naturbase - Miljødirektoratet


NVE atlas - NVE


Kilden - NIBIO

Publisert 19.03.2020 Sist endra 23.03.2020


Kontaktpersonar

Tone Reinsnos Knutsen
Statsforvaltaren i Vestland

Max Koller
Vestland fylkeskommune

Abebe Girmay Adera
Vestland fylkeskommune

Jo Tore Kristoffersen
Vestland fylkeskommune

Alexander Guldbrandsøy Stadheim
Vestland fylkeskommune

e-post