Facebook| Twitter Skriv ut

Nedetid i dag

Grunna oppgradering vert Fylkesatlas nede frå kl. 15 i dag.

Vi beklagar dette. Det er usikkert kor lenge Fylkesatlas vert nede, men det skal vera på plass igjen seinast onsdag morgon.

Publisert 10.11.2020 Sist endra 10.11.2020


Kontaktpersonar

Tone Reinsnos Knutsen
Statsforvaltaren i Vestland

Max Koller
Vestland fylkeskommune

Abebe Girmay Adera
Vestland fylkeskommune

Jo Tore Kristoffersen
Vestland fylkeskommune

Alexander Guldbrandsøy Stadheim
Vestland fylkeskommune

e-post