Facebook| Twitter Skriv ut

Nedetid torsdag 16 april

Torsdag 16 april flytter vi fylkesatlas over til nye servere. Difor vert det nedetid heile denne dagen. Vi beklagar dette.

Under kjem det ei rekke dømer på andre kart du kan nytte denne dagen:

Norgeskart er eit kart du kan bruke denne dagen.

Vegkartet frå Vegvesenet

Arealplanar

Kommunekart


Nordhordalandskart

Nokre temakartportalar:

Naturbase - Miljødirektoratet


NVE atlas - NVE


Kilden - NIBIO

Publisert 14.04.2020 Sist endra 14.04.2020


Kontaktpersonar

Tone Reinsnos Knutsen
Statsforvaltaren i Vestland

Max Koller
Vestland fylkeskommune

Abebe Girmay Adera
Vestland fylkeskommune

Jo Tore Kristoffersen
Vestland fylkeskommune

Alexander Guldbrandsøy Stadheim
Vestland fylkeskommune

e-post