Facebook| Twitter Skriv ut

Nye wms/wfs tenester

Skular, busshaldeplassar og ferjekaier kan du no hente som wms/wfs frå Fylkesatlas.

Her er lenka til wms GetCapabilities:

http://kart.fylkesatlas.no/wms.ashx?SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=getCapabilities

Her er lenka til wfs GetCapabilities:

http://kart.fylkesatlas.no/wfs.ashx?SERVICE=wfs&VERSION=1.1.1&REQUEST=getCapabilities

Publisert 22.07.2015 Sist endra 22.07.2015