Facebook| Twitter Skriv ut

Oppgradering og nedetid for Fylkesatlas

Tysdag 18. september vert Fylkesatlas oppgradert frå ca 12:30. Det kan verte opptil 30 min nedetid.

Oppgradering

Publisert 17.09.2018 Sist endra 17.09.2018