Facebook| Twitter Skriv ut

Trafikkmeldingar i kart

Lurer du på om det er problem på vegstrekninga du skal køyre?

No kan du gå inn på temakart for trafikkmeldingar.

Kartet viser desse meldingstypane: 

  • Midelertidig stengt
  • Kollonnekøyring
  • Nattestengt
  • Vinterstengt
  • Redusert fremkommelighet
  • Open for trafikk
  • Trafikkflyt
  • Vær- og føreforhold

 

Du finn også trafikkmeldingar i Fylkesatlas.

Publisert 08.05.2015 Sist endra 08.05.2015