Facebook| Twitter Skriv ut

Vegskildring ute av drift

Vi har fjerna vegskildring funksjonen frå fylkesatlas då Vegvesenet diverre har stoppa denne tenesta.

Vi veit førebels ikkje om denne funksjonen vert tilgjengeleg igjen. Vi beklagar dette.

Eit alternativ kan vera NAF sin ruteplanleggar: https://reiseplanlegger.naf.no/

Foto: fylkesatlas

Publisert 15.05.2020 Sist endra 15.05.2020


Kontaktpersonar

Tone Reinsnos Knutsen
Fylkesmannen i Vestland

Jo Tore Kristoffersen
Vestland fylkeskommune

Max Koller
Vestland fylkeskommune

Alexander Guldbrandsøy Stadheim
Vestland fylkeskommune

e-post