Facebook | Twitter Skriv ut

Regionale temadata

Fylkesmannen og Sogn og Fjordane fylkeskommune har ein del regionale temadata som andre gjerne vil nytte. Her kjem ei liste over desse og dei skal verte mogleg og laste ned på SOSI-format.

Regionale temadata

Sogn og Fjordane fylkeskommune:

  • Fylkesdelplan for arealbruk
  • Nordsjøløyper

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane:

  • EDNA - Viktige naturområde i Sogn og Fjordane
  • FRIDA - Lokalt viktige friluftsområde
  • Hovudplan for skogsvegar
  • Kjerneområde landbruk
  • Kulturlandskap i kommunane - punkt
  • Kulturlandskap i kommunane - areal
  • Regionale kulturlandskap

Publisert: 26.03.2015 Sist endra: 26.03.2015