Facebook | Twitter Skriv ut

Regionale temadata

Fylkesmannen i Vestland og Sogn og Fjordane fylkeskommune har ein del regionale temadata som andre gjerne vil nytte. Her kjem ei liste over desse og dei kan lastast ned som ESRI shapefile, Google Earth KML, GML, GeoJSON og SOSI.

Regionale temadata

Sogn og Fjordane fylkeskommune:

 • Busshaldeplass
 • Bygningar i SEFRAK registeret i Sogn og Fjordane
 • Fylkesdelplan for arealbruk
 • Gardar
 • Gardar med bilete
 • Kulturhistorisk leksikon
 • Landskapstypar i landskapsregion 15. Lågfjella i Sør-Noreg
 • Landskapstypar i landskapsregion 21. Ytre fjordbygder på Vestlandet
 • Landskapsverdi - lokalt nivå (landskapsområde)
 • Landskapsverdi - regionalt nivå (landskapssamanhengar)
 • Lokalt utvalde kulturmiljø
 • Nordsjøløyper linjer
 • Nordsjøløyper
 • Regionalt utvalde kulturmiljø
 • Skjelsand konsesjon
 • Skular i Sogn og Fjordane
 • Stadnamn
 • Stadnamn til godkjenning
 • Stølar
 • Stølar med bilete

Fylkesmannen i Vestland:

 • Lokalt viktige friluftsområde (FRIDA)
 • Hovudplan for skogsvegar
 • Kjerneområde landbruk
 • Kulturlandskap i kommunane - punkt
 • Kulturlandskap i kommunane - areal
 • Regionale viktige kulturlandskap

Du finn tema til nedlasting her:

Publisert: 26.03.2015 Sist endra: 26.03.2015