Facebook | Twitter Skriv ut

Skuleskyss

Skuleskyss kartet brukast til å måle avstand frå heim til skule der det er tvil om eleven har rett på skyss eller ikkje.

Den brukast også til å finne nærmaste haldeplass for elev som grunnlag for å rekne ut kor mykje kommunane skal betale for skyss.

 

Publisert: 04.02.2015 Sist endra: 04.02.2015