Facebook | Twitter Skriv ut

Tarehausting

Fylkeskommunen har laga kart som syner tarehøsting for Sogn og Fjordane.

Kartet syner kva for tarefelt som er opne for hausting.

Det syner kva for område som er heilt stengt eller stengt i delar av sesongen for taretråling.

Hausting av tare er berre tillete i dybde frå 2 til 20 meter. Kartet syner kva område som ligg innafor dette dybdelaget.

Klikk på bilde for å sjå kartet.

Publisert: 04.02.2015 Sist endra: 04.02.2015