Facebook | Twitter Skriv ut

Trafikkmeldingar

Lurer du på om det er problem på vegstrekninga du skal køyre?

Temakart for trafikkmeldingar.

Kartet viser desse meldingstypane:

  • Midelertidig stengt
  • Kollonnekøyring
  • Nattestengt
  • Vinterstengt
  • Redusert fremkommelighet
  • Open for trafikk
  • Trafikkflyt
  • Vær- og føreforhold

Publisert: 08.05.2015 Sist endra: 08.05.2015