Aktuelt

RSS

Opning av nytt kufjøs på Tysnes

Nok eit nytt mjølkefjøs er teke i bruk. Velkomen til opning!

Les mer

Opning av nytt mjølkekufjøs på Radøy

Laurdag 13. mai kl. 11.00 opnast det nye fjøset til Morten og Benedikte Christensen på Radøy 

Les mer

Informasjonsmøter - kva må bonden passe på ved nybygg/ombygg?

Storfeprosjektet i Hordaland vil skipa til ein serie informasjonsmøter om regelverk og finansiering.

Les mer

Inspirasjonstur for ammekyr- og storfekjøt produsentar. 1. april

Storfeprosjektet, i samarbeid med Tyr Hordaland inviterar til ein praktisk- og forhåpentlegvis inspirerande tur til Haugalandet.  

Les mer

Betre finansiering av driftsbygningar for storfe

I Hordaland treng me å fornye mange av driftsbygningane enten ved nybygg eller påbygg. Her er det fleire moglegheiter, og sjølv om lausdriftskravet er utsett er det viktig med fornying av bygningsmassen.

Les mer

Gå til «Nyheiter»