Artikkelarkiv

Investeringer 2014

Mjølkeinnveging 2014

Søknadsfrister

Søknadsfrister for kjøp og leige av mjølkekvotar er 01.08.2014.

Frå mjølk til kjøt?

Mange av dei som sluttar med mjølkeproduksjon vurderar omlegging til ammeku. I denne artikkelen set vi fokus på faglige utfordringar ved omlegging.