Søknadsfrister

Søknadsfrister for kjøp og leige av mjølkekvotar er 01.08.2014.

Flytting av kvoteåret frå 1. mars til 1. januar fører med seg endringer i søknadsfristane.
Frist:                       Type endring
•  1.  August              Salg av grunnkvote og utleie av grunnkvote
•  1.  Oktober            Kjøp av grunnkvote fra staten
•  1.  Desember         Opphør av kvoteleige og oppstart/endring/opphør  av samdrift
•  Ingen frister           Konvertering ( leveringstype) og flytting av grunnkvote

Nærmare om reglar kjem vi attende til når stortinget har behandlet  jordbruksoppgjeret 2014   17. juni 2014.

Meir informasjon finn du hjå Statens Landbruksforvaltning ( SLF )