Kontakt oss

Storfeprosjektet - kontaktpersonar

Prosjektleiar
Ola E. Alne
TINE Meieriet Vest
Tlf. 90758657
ola.alne@tine.no

Leiar av styringsgruppe
Kari Elsa des Bouvrie
Fylkesmannens landbruksavd
Tlf: 5557 2022
fmhokdb@fylkesmannen.no