Fagdag bygg på Halsnøy

Foto: Arnfinn Tofte

Halsnøy Bondelag og produsentlaget Folgefonn, i samarbeid med Storfeprosjektet inviterar til ein fagdag Bygg torsdag 15. september. 

Program:

Frammøte hjå Arnfinn Tofte kl. 11.00. Han har eit tradisjonelt båsfjøs og står ovanfor valet om ombygging eller nybygg til lausdrift. 

Ein matøkt kl 12.00, Halsnøy Samfunnshus. 

Kl. 13.00 "Lausdrift for mindre og mellomstore mjølkebruk - nybygg eller ombygging" v/Svein Åge Vangdal, bygningsplanlegger, Tine.

kl 14.00 "Økonomiske vurderingar og betraktningar" v/Ola Alne, prosjektleiar Storfeprosjektet. 

Velkomen!