Inspirasjonstur for ammekyr- og storfekjøt produsentar. 1. april

Storfeprosjektet, i samarbeid med Tyr Hordaland inviterar til ein praktisk- og forhåpentlegvis inspirerande tur til Haugalandet.  

Vi skal besøke 5 fjøs med ulik storleik og grad av modernisering. Nokre ombyggingar til båe ammekyr og oksar og nokre nye bygg til ammekyrproduksjon. Turen startar i Etne og det vert middag i Ølen før besøka i Tysvær. Det vert lagt opp til samkjøyring frå Halhjem i privat bilar, men det kan vere aktuelt med buss viss det vert mange påmeldte. 

Påmelding innan 25. mars til Hans Petter Eide, mob. 976 51 146. 

Sjå vedlegg for meir info. Velkomen!