Informasjonsmøter - kva må bonden passe på ved nybygg/ombygg?

Storfeprosjektet i Hordaland vil skipa til ein serie informasjonsmøter om regelverk og finansiering.

Det er behov for fornying av driftsbygningane i mjølke- og storfekjøtproduksjonen i Hordaland. Sjølv om lausdriftskravet er utsett til 2034 er det mange som treng og ynskjer å gjere noko. 

Tid og stad: 

Voss, 28. mars, kl 11.00, Kulturhuset

Norheimsund, 28. mars, kl 19.30, Heradstyresalen

Sveio, 30. mars, kl 19.30, Kommunehuset

Rosendal, 4. april, kl 19.30, Kommunehuset

 

Program:

Innspill til nybygg/ombygging og fortsatt drift i båsfjøs. v/Mattilsynet

Kommunen si rolle ved nybygg/ombygging. v/Landbrukskontoret

Tilskot og finansiering. v/Innovasjon Norge

Finansiering av landbruksbygg. v/Lokal bank

 

Enkel servering. Velkomen!

Sjå vedlegg for meir info.