Nyheter

Søk om tilskudd for sikring av kraftlinjer for 2020

Søk om tilskudd for sikring av kraftlinjene!

I 2020 er søknadsfristen 15. januar og det må søkes gjennom elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet.

Les mer

Handlingsplanen revideres

Norsk Ornitologiske Forening vant oppdraget med å revidere handlingsplanen.

Les mer

Erfaringer med tiltak på linjenettet fra Agder

Fylkesmannen i Agder har gitt ut rapport om sine erfaringer

Les mer

Kommer ny og bedre opptaker i februar!

Orientering fra Statens naturoppsyn

Les mer

Vellykket seminar på Sola

God oppslutning om seminaret med nærmere 60 deltakere

Les mer