TV-OPPTAK OG PRESENTASJONAR FRÅ TIDLIGARE KONFERANSAR