KONFERANSEN VERT ARRANGERT AV:

TV-opptak og presentasjonar frå fjorårets klimakonferanse (2. - 4. mai 2016):

Korleis få til klimaomstilling i praksis? #klimaomstilling2017 er under planlegging, og vi vil m.a. følgje opp diskusjonar frå #klimaomstilling2016