KONFERANSEN VERT ARRANGERT AV:

TV-opptak og presentasjonar frå fjorårets klimakonferanse (2. - 4. mai 2016):

FØLG #KLIMAOMSTILLING2017 I NETT-TV