Samordning av statlege tilsyn

Fylkesmannen har eit overordna ansvar for samordning av dei statlege tilsyna med kommunane. Dette er hjemla i kommunelovas § 60 e. Bestemmelsen fastset samtidig ei plikt for øvrige statlege tilsynsetatar til samarbeid med fylkesmannen for å bidra til samordninga. Mellom anna ved å varsle fylkesmannen om tilsynsplanar, bruk av pålegg eller andre reaksjonar mot kommunane.

 

Samordna tilsynskalender for Møre og Romsdal

Dato Veke Arrangør Tema Stad
Januar 2020
01. jan - 01. des 1 - 49 Fylkesmannen Beredskap Molde, Molde Rådhus
August 2020
19. aug 34 Arkivverket Tilsyn med arkivloven , Breivikbotn
27. aug 35 Arkivverket Tilsyn med arkivloven , Leknes
27. aug 35 Arkivverket Tilsyn med arkivloven , Surnadal
31. aug - 04. sep 36 Fylkesmannen Barnevern Sula, Langevåg

Siste artiklar