Tilsyn

Dato Veke Arrangør Tema Stad Referat
Januar 2019
01. jan - 01. jun 1 - 22 Fylkesmannen Tilsyn etter 4A - helse og omsorg ,
01. jan - 01. jun 1 - 22 Fylkesmannen Tilsyn etter 4A - helse og omsorg ,
01. jan - 30. apr 1 - 18 Kystverket Havnesikring Kristiansund, Gunnar Holth havneanlegg
01. jan - 30. apr 1 - 18 Kystverket Havnesikring Kristiansund, Kristiansund Base AS
01. jan - 30. apr 1 - 18 Kystverket Havnesikring Ålesund, Larsgården Terminal
01. jan - 30. apr 1 - 18 Kystverket Havnesikring Aukra, Nyhamna Gas plant
01. jan - 30. apr 1 - 18 Kystverket Havnesikring Sula, Vedde AS
14. jan - 18. jan 3 Fylkesmannen Tilsyn etter forureningslova , ÅRIM
29. jan - 30. jan 5 Fylkesmannen Tilsyn med grunnforurensing Kristiansund, Kristiansund rådhus
30. jan 5 Fylkesmannen Tilsyn med ulike tilskotsordningar i landbruk Sande, Herøy, Volda, Ørsta, Formøte. Stad: Ørsta
31. jan - 01. feb 5 Fylkesmannen Tilsyn med grunnforurensing Aukra, Aukra kommunehus
Februar 2019
01. feb 5 Fylkesmannen Tilsyn med ulike tilskotsordningar i landbruk Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Formøte. Stad: Molde
27. feb 9 Fylkesmannen Beredskap Haram,
Mars 2019
01. mar - 01. jun 9 - 22 Fylkesmannen Beredskap Smøla,
05. mar - 07. mar 10 Fylkesmannen Tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn Sande, Sande - i barne- og avlastningsboliger
12. mar - 13. mar 11 Fylkesmannen Tilsyn med vaksenopplæringa Aure, Aure
14. mar 11 Fylkesmannen Tilsyn med barnehagemyndigheitas rettleiing og tilsyn Stranda, Stranda
14. mar 11 Fylkesmannen Beredskap Tingvoll,
19. mar - 20. mar 12 Fylkesmannen Tilsyn med skolemiljø Tingvoll, Straumsnes
26. mar 13 Fylkesmannen Beredskap Norddal, Stordal,
27. mar 13 Fylkesmannen TIlsyn med ulike tilskotsordningar i landbruk Sande, Herøy, Volda, Ørsta, Stad ikke avklara. Stad: Ørsta
29. mar 13 Fylkesmannen Tilsyn med ulike tilskotordningar i landbruket Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Hovedmøte/sluttmøte. Stad: Molde
April 2019
02. apr - 03. apr 14 Fylkesmannen Tilsyn med planlegging, gjennomføring og oppfølging av spesialundervisning og kommunens forsvarlige system Fræna, Aureosen skole
Mai 2019
01. mai - 31. mai 18 - 22 Fylkesmannen Tilsyn etter 4A - helse og omsorg Averøy,
01. mai - 31. aug 18 - 35 Kystverket Havnesikring Ålesund, Sunnmøre Fiskeindustri AS
Juni 2019
14. jun 24 Fylkesmannen Beredskap Averøy,
August 2019
01. aug - 01. des 31 - 48 Fylkesmannen Beredskap Sunndal,
01. aug - 01. des 31 - 48 Fylkesmannen Beredskap Aure,
September 2019
02. sep - 06. sep 36 Fylkesmannen Iverksettelse av vedtak om personlig assistanse Giske, Giske - hjemmebaserte tjenester
17. sep 38 Fylkesmannen Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging av barnehagetilbod m.m. Giske, Giske
23. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming Stranda, Stranda Rådhus
23. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen TIlsyn etter forurensingslova , SSR
30. sep - 04. okt 40 Fylkesmannen Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesta og sosiale tjenester i NAV i Molde kommune Molde, Molde kommune
Oktober 2019
01. okt - 02. okt 40 Fylkesmannen Tilsyn med skolemiljø Stranda, Ringstad skule
02. okt - 03. okt 40 Fylkesmannen Tilsyn med miljøretta helsevern Sunndal, Sunndal kommune
02. okt - 03. okt 40 Fylkesmannen Kommunenes folkehelsearbeid ; kommunens arbeid med godkjenning og tilsyn i barnehager og skoler, etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler , .
08. okt 41 Fylkesmannen Tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar Sunndal, Sunndal kommune
15. okt - 16. okt 42 Fylkesmannen Tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar Gjemnes, Gjemnes kommune
15. okt - 16. okt 42 Fylkesmannen Kommunenes folkehelsearbeid ; kommunens arbeid med godkjenning og tilsyn i barnehager og skoler, etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler ,
23. okt 43 Fylkesmannen Tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar Gjemnes, Gjemnes kommune
24. okt 43 Fylkesmannen Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging av barnehagetilbod m.m. Averøy, Averøy
25. okt 43 Fylkesmannen TIlsyn med introduksjonslova , TIngvoll kommune
28. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen Tilsyn etter forurensingslova , NIR
29. okt - 30. okt 44 Fylkesmannen Tilsyn med skolemiljø Ålesund, Spjelkavik ungdomsskole
November 2019
05. nov - 06. nov 45 Fylkesmannen Tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar Ålesund, Ålesund rådhus
05. nov - 06. nov 45 Fylkesmannen Kommunenes folkehelsearbeid ; kommunens arbeid med godkjenning og tilsyn i barnehager og skoler, etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler , .
05. nov - 06. nov 45 Fylkesmannen TIlsyn med vaksenopplæringa Møre og Romsdal fylkeskommune, Romsdal videregående skole
13. nov 46 Fylkesmannen Tilsyn med introduksjonslova , Smøla kommune
13. nov 46 Fylkesmannen Tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar Ålesund, Ålesund rådhus