Facebook| Twitter Skriv ut

Kommunenes folkehelsearbeid ; kommunens arbeid med godkjenning og tilsyn i barnehager og skoler, etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Tilsynsdato: 2 oktober 2019 - 3 oktober 2019
Merknad: Samt 8.10.
Verksemd:
Driftseining: Barnehagar og skolar
Stad: .
Tema: .
Deltakarar: .
Fagområde: Helse og sosial
Arrangør/etat: Fylkesmannen