Facebook| Twitter Skriv ut

Kommunenes folkehelsearbeid ; kommunens arbeid med godkjenning og tilsyn i barnehager og skoler, etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Tilsynsdato: 15 oktober 2019 - 16 oktober 2019
Merknad: 23.10
Verksemd:
Driftseining: -
Tema: .
Deltakarar: .
Fagområde: Helse og sosial
Arrangør/etat: Fylkesmannen