Facebook| Twitter Skriv ut

Kommunenes folkehelsearbeid ; kommunens arbeid med godkjenning og tilsyn i barnehager og skoler, etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Tilsynsdato: 5 november 2019 - 6 november 2019
Merknad: 13.11
Verksemd:
Driftseining: .
Stad: .
Tema: .
Deltakarar: .
Fagområde: Helse og sosial
Arrangør/etat: Fylkesmannen