Facebook| Twitter Skriv ut

Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Tilsynsdato: 23 september 2019 - 27 september 2019
Merknad: Kommune ikkkje bestemt
Verksemd: Stranda
Driftseining: Stranda kommune
Stad: Stranda Rådhus
Tema: Helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
Deltakarar: *
Fagområde: Helse og sosial
Arrangør/etat: Fylkesmannen
Kontaktperson: Janne Bjørsnøs
E-post: fmmrjabj@fylkesmannen.no
Telefon: 71258536