Facebook| Twitter Skriv ut

Tilsyn med helsetenester til personar med utviklingshemming

Tilsynsdato: 1 juni 2019 - 31 desember 2019
Merknad: Hausten 2019
Verksemd: Vestnes
Driftseining: Helse og omsorg
Stad: Bo- og habiliteringstjenesten
Tema: Tilsyn med helsetenester til personar med utviklingshemming
Deltakarar: *
Fagområde: Helse og sosial
Arrangør/etat: Fylkesmannen
Kontaktperson: Janne Bjørsnøs
E-post: fmmrjabj@fylkesmannen.no
Telefon: 71258536
 
 
Legg til i eigen kalendar