Facebook| Twitter Skriv ut

Tilsyn med introduksjonslova

Tilsynsdato: 19 august 2019 - 20 desember 2019
Merknad: Hausten 2019
Verksemd:
Driftseining: Oppvekst og utdanning
Stad: Ikkje avklara
Tema: Introduksjonslova § 6 og § 19, andre ledd
Deltakarar: *
Fagområde: Oppvekst og utdanning
Arrangør/etat: Fylkesmannen