Facebook| Twitter Skriv ut

Tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar

Tilsynsdato: 23 oktober 2019
Verksemd: Gjemnes
Stad: Gjemnes kommune
Tema: Folkehelsetilsyn/tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar
Deltakarar: .
Fagområde: Oppvekst og utdanning
Arrangør/etat: Fylkesmannen