Facebook| Twitter Skriv ut

Tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar

Tilsynsdato: 5 november 2019 - 6 november 2019
Verksemd: Ålesund
Stad: Ålesund rådhus
Tema: Folkehelsetilsyn/tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar
Deltakarar: .
Fagområde: Oppvekst og utdanning
Arrangør/etat: Fylkesmannen