Facebook| Twitter Skriv ut

Tilsyn med miljøretta helsevern

Tilsynsdato: 2 oktober 2019 - 3 oktober 2019
Verksemd: Sunndal
Stad: Sunndal kommune
Tema: Folkehelsetilsyn/tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar
Deltakarar: .
Fagområde: Oppvekst og utdanning
Arrangør/etat: Fylkesmannen