Det avholdes fellessmøte for nemndene i region 4 og 5 den 11. april fra klokka 10:15 på Gardermoen. Region 5 fortsetter med særmøte etter at fellesmøtet er ferdig. De som ønsker å delta som tilhørere bes melde fra til sekretariatet i forkant:

epost: fmhetol@fylkesmannen.no

tlf: 62 55 11 81 

Saker til behandling:

Fellessak 4/19: Kvote for betinget skadefelling av ulv

Sak 4/19: Kvote for betinget skadefelling av gaupe i Hedmark 2019-2020

Sak 5/19: Kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark 2019-2020

Sak 6/19: Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i Hedmark 2019

Innkalling og saksframlegg vil bli lagt ut på denne nettsiden i løpet av uken.