Det avholdes telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 26. oktober. De som ønsker kan overvære møtet på Statens hus på Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant.

tlf: 62 55 11 81

epost: fmhetol@fylkesmannen.no

Saker til behandling:

Sak 12/18: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2019

Innkalling og saksframlegg ligger vedlagt nederst til høyre på denne siden.