Det avholdes telefonmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 5. februar klokka 10:00. De som ønsker å overvære møtet må komme til statens hus i Hamar eller Oslo. Meld fra til sekretariatet i forkant: tlf. 62 55 11 81 eller epost. fmhetol@fylkesmannen.no

Saker til behandling:

Besvare henvendelse fra Klima- og Miljødepartementet:

  • Klarlegge om nemndene ønsker å omgjøre sitt vedtak av 29.1.2019 om utvidet lisensfelling av ulv på bakgrunn av klage fra WWF. 
  • Gi eventuelle kommentarer til klagens innhold til Klima- og Miljødepartementet.